OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Advertisement
You are here: Start arrow Nasza Firma

 


Nasze dzia┬│anie to:


 

firma

 • pomoc w  ustaleniu   wysoko┬Âci  nale┬┐nych ┬Âwiadcze├▒;
 • reprezentowanie poszkodowanych przed towarzystwem ubezpieczeniowym lub placówk┬▒ s┬│u┬┐by zdrowia w post├¬powaniu o wyp┬│at├¬ ┬Âwiadczenia;
 • kontrola prawid┬│owo┬Âci i terminowo┬Âci dzia┬│a├▒ ubezpieczyciela;
 • monitorowanie przebiegu post├¬powania i informowanie klienta o aktualnym stanie sprawy;
 • prowadzenie post├¬powania odwo┬│awczego;
 • ewentualne kierowanie sprawy - za po┬Ârednictwem renomowanej kancelarii adwokackiej lub radcowskiej - na drog├¬ post├¬powania s┬▒dowego;
 • pomoc w zg┬│oszeniu szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym;
 • pomoc w skompletowaniu wszystkich niezb├¬dnych dokumentów.

 

Zapewniamy rzeteln± i fachow± obs³ugê. Systematycznie informujemy klienta o przebiegu sprawy.

 


Swoj┬▒ pomoc oferujemy osobom z obszaru województw:


 • lubelskiego,
 • mazowieckiego,
 • ┬Âwi├¬tokrzyskiego,
 • podkarpackiego.

 

Zajmujemy si├¬ uzyskiwaniem odszkodowa├▒ z tytu┬│u deliktów (szkody osobowe i komunikacyjne), umów ubezpieczenia (auto-casco, NNW, pracowniczego indywidualnego i grupowego, renty odroczonej), wypadków przy pracy itp. 

 

 


W tej kategorii nie ma tymczasem ┐adnych pozycji. Zapraszamy wkrˇtce!